Dommere

Spillere
Spillere
CG
Christian Galsøe
CI
Christian H. Ipsen
File
Daniel C. Lyngklit
EC
Emil L. Cour
File
Gaia Steenstrup
HM
Hans Ejler Martens
KT
Katrine Flensborg Teller
LS
Lasse Sørensen
LM
Laura H. Martens
MC
Mathilde Castensøe-Seidenfaden
OH
Oliver Holm
File
Rio Brønnum-Morrison
File
Søren Kühl Andersen