Klubnyheder

Info om sæsonkontingent og skæringsdato for nedsættelse af kontingent

08.01.2020

Skæringsdatoen for nedsættelse af sæsonkontingent (sen august/september - juni) er fastsat af bestyrelsen til d.1 marts, hvorefter kontingentet er nedsat med 50%.

Da det er i den frivillige bestyrelses interesse at mindske tiden brugt på disse spørgsmål, gives der ikke dispensation fra politikken. Alternativet er at vente med indmeldelse indtil d.1 marts.

Klubben kan også være behjælpelig med ansøgninger om kontingentstøtte hvis økonomien er en forhindring for deltagelse i klubben. :-)

Dbh Hillerød Basketball Klub