Om kontingenter

Om kontingenter i Hillerød Basketball Klub

I Hillerød Basketball Klub er nye medlemmer altid velkomne til at prøve basket i 14 dage, før de beslutter om det er noget, de gerne vil fortsætte med.


Hvis du gerne vil komme til prøvetræninger, så meld dig ind på holdet, skriv evt. til klubben/trænerne, og duk op til den næste træning!


Vi glæder os til at byde dig velkommen :-)


I Hillerød Basketball Klub er kontingentet et helårskontingent for sæsonen, som er sideløbende med skoleåret.


Kontingentsatserne kan ses ved tilmeldingsskema for de enkelte hold under menupunktet “Holdoversigt”.


Al opkrævning og betaling af kontingenter foregår gennem Holdsport-systemet, som findes både som app og som hjemmeside.


Skæringsdatoen for nedsættelse af sæsonkontingent er fastsat af bestyrelsen til 1. marts, hvorefter kontingentet er nedsat med 50%. Ved tilmelding efter d. 15. maj trækkes der først kontingent for den næste sæson, der starter i august.


Da det er i den frivillige bestyrelses interesse at mindske tiden brugt på disse spørgsmål, gives der ikke dispensation fra politikken om skæringsdatoen.

Vedr. alternative betalingsløsninger

Hvis opdeling af kontingentbetaling i rater ønskes, kontakt venligst bestyrelsen. I sidste ende ønsker vi, at ingen udelukkes fra deltagelse i basketball af økonomiske årsager.


Vedr. kontingentstøtte

Bestyrelsen for Hillerød Basketball Klub deler en vision med DGI om foreningsliv for alle børn og unge op til 25 år, som ønsker det. Gennem DGI’s Foreningsliv for alle-pulje har klubben mulighed for at søge om delvis dækning af kontingentet for børn og unge op til 25 år. Dækning er 2/3 af kontingentet op til 1.200 kr.


Det eneste der kræves er, at forældrene skriver til bestyrelsen og anmoder om, at vi søger om støtte på barnets eller den unges vegne. Yderligere oplysninger kræves ikke.


For mere information om puljen, som også tilbyder gratis aktivitetsbriller til børn op til 12 år med nedsat syn, se: https://www.dgi.dk/samarbejd/o...