Om kontingenter

Om kontingenter i Hillerød Basketball Klub

I Hillerød Basketball Klub er nye medlemmer altid velkommen til at prøve basket i 14 dage, før de beslutter om det er noget de gerne vil fortsætte med. 


Hvis du gerne vil komme til prøvetræninger, meld dig ind på holdet, skriv evt til klubben/trænerne, og dukke op til den næste træning!


Vi glæder os til at byde dig velkommen. :-)


I Hillerød Basketball Klub er kontingenter helårskontingent for sæsonen, som er sideløbende med skoleåret.


Kontingentsatserne kan ses ved tilmeldingsskema for de enkelte hold under menupunktet "Holdoversigt".


Al opkrævning og betaling af kontingenter foregår gennem Holdsport systemet, som findes både som app og som hjemmeside.


Skæringsdatoen for nedsættelse af sæsonkontingent er fastsat af bestyrelsen til d.1 marts, hvorefter kontingentet er nedsat med 50%.


Da det er i den frivillige bestyrelses interesse at mindske tiden brugt på disse spørgsmål, gives der ikke dispensation fra politikken.


Alternativet er at vente med indmeldelse indtil d.1 marts, eller næste sæsonstart i august.Vedr. kontingentstøtte


Bestyrelsen for Hillerød Basketball Klub deler en vision med DGI om foreningsliv for alle børn og unge som ønsker det. Gennem DGIs Foreningsliv for alle pulje har klubben muligheden for at søge om delvis dækning af kontingentet for børn og unge op til 25 år.


Det eneste der kræves er, at forældrene skriver til bestyrelsen og anmoder om at vi søger om støtte på barnets vegne. Yderligere oplysninger kræves ikke.


For mere information om puljen, som også tilbyder gratis aktivitetsbriller for børn op til 12 år med nedsat syn, se: https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/boerns-bevaegelsesglaede/sociooekonomisk-udsatte-borgere/foreningsliv-for-alle